Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2023

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2022

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2021

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2020

Wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Liczba ludności stan na 31.12.2019r.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2018

Liczba ludności w Gminie i Mieście Żuromin stan na dzień 31.12.2017