Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (IBiOŚ) 2020 - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

ocena jakości wody

obwieszczenie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o przedłużeniu terminu

zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działkach nr 199/2 i 182/12 w Żurominie

zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 55/24 w Żurominie

zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • pdf obwieszczenie 21.10.2020r.pdf - obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Będzyminie

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf wszczęcie postępowania.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf wszczęcie postępowania.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Będzyminie

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadomienie o wydaniu decyzji

zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie Chamsk.pdf - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Chamsku

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie Nadratowo.pdf - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Nadratowie

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • pdf obwieszczenie 28.07.2020r.pdf - obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Olszewie

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie Olszewo.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Olszewie

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Żurominie

przedłużenie terminu w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • pdf obwieszczenie 26.05.2020r.pdf - obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Rzężawach i Rozwozinie

przedłużenie terminu - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie 05.05.2020r.pdf - obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Rzężawach

przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • pdf obwieszczenie 26.03.2020r.pdf - obwieszczenie - dotyczy konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w Chamsku

obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Chamsku

przedłużenie terminu - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dzialki nr 154/4 w Nadratowie Nowym

 • pdf przedłużenie terminu.pdf - przedłużenie terminu - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki nr 154/4 w Nadratowie Nowym

dotyczy wydania odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Poniatowie

przedłużenie terminu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Dąbrowice

obwieszczenie o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Dąbrowice

obwieszczenie dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • pdf obwieszczenie.pdf - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na działce nr 154/4 w Nadratowie Nowym