Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenia (GKMiZP) - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Informacja dotycząca udostępnienia danych dla GUS.

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych.

Druk DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI obowiązujący od 01.02.2020 r.

 • pdf Druk deklaracji - Druk deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od_01.02.2020
 • rtf Druk deklaracji - wersja edytowalna - Druk deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od_01.02.2020

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać wypełniając elektroniczny formularz poprzez platformę ePUAP

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Gmina Żuromin - dot. dn. 01.01.2020

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żuromin - dot. dn. 25.12.2019 r. oraz 26.12.2019 r.

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - Miasto Żuromin - dot. dn.11.11.2019 r.

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - dot. dn.01.11.2019 r.

Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

 • pdf Informacja - Informacja dotycząca kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin zasad segregacji odpadów komunalnych

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - miasto Żuromin 12.11.2018r

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 01.11.2018r

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 01.11.2018r

Odbiór odpadów zielonych w miesiącu październik dla terenu Miasta Żuromin

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 15.08.2018 r.

 • pdf Ogłoszenie - Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 15.08.2018r

Zbiórka makulatury

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych 04.2018

Sposób segregacji odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 01.11.2017 r.

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych - 01.11.2017 r.

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych 09.2017

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabrytowych 06.2017

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych 03.05.2017

Jednorazowa zmiana odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabrytowych - Gmina Żuromin 27.09.2016r. i 30.09.2016r.

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabrytowych - Miasto Żuromin 24.09.2016r.

Termin i sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie:

86 8242 0008 2001 0002 3533 0001

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

INFORMACJA

Gmina i Miasto Żuromin informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

1)     GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 3:

W mieście (opłata od osoby):

- 11 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Na wsi:

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 6 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

2)     GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST WIĘKSZA NIŻ 3:

W mieście (opłata od gospodarstwa):

- 44 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 34 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Na wsi:

- 32 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 24 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat

 

Jednorazowa zmiana terminu wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żuromin.

Gmina i Miasto Żuromin informuje, że:

 1. Termin wywozu zmieszanych odpadów komunalnych  z miejscowości: Olszewo, Dębsk, Nadratowo Nowe, Nadratowo Stare, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Wólka Kliczewska, Kosewo, Sadowo, Cierpigórz, Franciszkowo, Chamsk został jednorazowo przesunięty z dnia 1 stycznia 2016 r.(piątek) na dzień 31 grudnia 2015 r.(czwartek).
 1. Termin wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z miejscowości: Poniatowo, Będzymin, Raczyny, Młudzyn, Kruszewo, Rozwozin, Tadajówka, Dąbrowice, Rzężawy, Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowa został jednorazowo przesunięty z dnia 6 stycznia 2016 r. (środa) na dzień 7 stycznia 2016 r.(czwartek).

Prosimy o wystawienie odpadów przed posesje w wyżej wymienionych terminach.

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy i Miasta Żuromin

INFORMACJA

Gmina i Miasto Żuromin informuje:

 1. W dniu 26.09.2015 r. (sobota) od godz. 10.00 będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble) z miejscowości Żuromin.

 1. W dniu 29.09.2015 r. (wtorek) od godz. 8.00 będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble) z miejscowości: Poniatowo, Będzymin, Raczyny, Młudzyn Kruszewo, Rozwozin, Tadajówka, Dąbrowice, Rzężawy, Brudnice, Wiadrowo, Dąbrowa.

 1. W dniu 30.09.2015 r. (środa) od godz. 8.00 będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD oraz odpady wielkogabarytowe (meble) z miejscowości: Olszewo, Dębsk, Nadratowo Nowe, Nadratowo Stare, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Wólka Kliczewska, Kosewo, Sadowo, Cierpigórz, Franciszkowo, Chamsk.

Odbioru w/w odpadów dokona firma Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o w Żurominie.  Prosimy o wystawienie przed posesje w/w odpadów w wyznaczonych terminach.

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych (mebli) z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

Ogłoszenia w 2015r

 • pdf Informacja_2015-04-21.pdf - Informacja o przesunięciu terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żuromin.