Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Program Rodzina 500 plus - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 lipca 2019 roku

Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 lipca 2019 roku.

Prawo do świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na nowy okres świadczeniowy obowiązujący od 1 października 2019 roku, a trwający do 31 maja 2021 roku, zaś przyjmowanie wniosków na ten okres rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2019 roku w formie elektronicznej, od 1 sierpnia 2019 roku w formie papierowej.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy, więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze można uzyskać w URZĘDZIE GMINY I MIASTA ŻUROMIN, PLAC PISŁUDSKIEGO 3, 09-300 ŻUROMIN, POKÓJ NR 4 I 5, który to jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

 Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie, a także online za pośrednictwem: ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Poniżej znajduje się link do strony, z której można pobrać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus