Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe w Restauracji ,,u Rucińskich"

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe w Restauracji ,,u Rucińskich"

W dniu 16 grudnia w Restauracji ,,u Rucińskich" odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów. Organizatorem Wigilii był: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żurominie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie oraz Żuromińskie Centrum Kultury.Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Klub seniora śpiewał kolędy.Wszyscy zgromadzeni wspólnie dzielili się opłatkiem. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyła Pani Aneta Goliat Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie oraz Wicestarosta Pan Ireneusz Rejmus.