Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA ORAZ PUBLIKACJA 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA ORAZ PUBLIKACJA 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

Multimedialną prezentacją województwa mazowieckiego oraz publikacją pt. "100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Inteligentny rozwój" dostępnych pod adresem: http://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/pl/mazowieckie/
 


Zakończono prace nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnicach”

          

                                                                                                       

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje
  w obszary wiejskie”

 

Zakończono prace nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnicach”.

Miejsce to wygląda zupełnie inaczej niż w ubiegłoroczne wakacje. Teren został uporządkowany, wybudowano drewniany pomost, na skarpie są schody, jest nowe wejście na plaże i oświetlenie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 684 611,70 zł

Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
w wysokości
280.506,00 zł.

Celem inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie urządzeń i obiektów służących do rekreacji i wypoczynku szczególnie
w okresie letnim dla mieszkańców Brudnic, Żuromina i pobliskich miejscowości.

Realizacji tej inwestycji w znaczący sposób poprawi zagospodarowanie terenu plaży oraz jakość i możliwości wykorzystania dla celów rekreacyjnych i wypoczynkowych przez mieszkańców Gminy Żuromin.