Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której na pierwszym miejscu stawiane są miejsca pracy odpowiedzialne społecznie. Obok elementu ekonomicznego ważnym jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników. Tym samym dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej są wizytówką samorządu lokalnego, jako instytucji dbającej o lokalne miejsca pracy, a także wspierającej podejmowanie aktywności zawodowej różnych grup defaworyzowanych, np. osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych.

Podmioty ekonomii społecznej, zarejestrowane w naszym powiecie:

http://es.mcps-efs.pl/powiat-zurominski


Zakończono prace nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnicach”

          

                                                                                                       

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje
  w obszary wiejskie”

 

Zakończono prace nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnicach”.

Miejsce to wygląda zupełnie inaczej niż w ubiegłoroczne wakacje. Teren został uporządkowany, wybudowano drewniany pomost, na skarpie są schody, jest nowe wejście na plaże i oświetlenie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 684 611,70 zł

Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
w wysokości
280.506,00 zł.

Celem inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie urządzeń i obiektów służących do rekreacji i wypoczynku szczególnie
w okresie letnim dla mieszkańców Brudnic, Żuromina i pobliskich miejscowości.

Realizacji tej inwestycji w znaczący sposób poprawi zagospodarowanie terenu plaży oraz jakość i możliwości wykorzystania dla celów rekreacyjnych i wypoczynkowych przez mieszkańców Gminy Żuromin.