Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Program rodzina 500 plus będzie realizowany od 01 kwietnia 2016 roku  w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin

Rodzina 500 plus

  • msword WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU.doc
  • pdf Podręcznik Rodzina 500 plus.pdf - Podręcznik dla samorządów Program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
  • pdf D2016000019501.pdf - USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • pdf D2016000021201-1.pdf - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  • pdf D2016000021401-5.pdf - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze