Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromińskie Centrum Kultury zaprasza do Kina.

Kolejny raz przyjeżdża do Żuromina profesjonalne kino objazdowe "OutDoor Cinema". Tym razem 19 marca br. będziemy repertuar będzie następujący:

1. Ciemniejsza strona Greya

2. Maria Skłodowska Curie

http://zetceka.wixsite.com/home/outdoor


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl