Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Zdjęcia z nagrania audycji dla Radia 7 w Żuromińskim Centrum Kultury.

Zdjęcia z nagrania audycji dla Radia 7 w Studio Dźwiękowym Żuromińskiego Centrum Kultury. Na zdjęciach redaktor Adam Ejnik rozmawiał z dyrektorem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Panem Jerzym Piotrowskim.

https://goo.gl/photos/REbdw8KyMxtfyTxZA


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl