Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe w Restauracji ,,u Rucińskich"

W dniu 16 grudnia w Restauracji ,,u Rucińskich" odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów. Organizatorem Wigilii był: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żurominie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie oraz Żuromińskie Centrum Kultury.Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Klub seniora śpiewał kolędy.Wszyscy zgromadzeni wspólnie dzielili się opłatkiem. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyła Pani Aneta Goliat Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie oraz Wicestarosta Pan Ireneusz Rejmus.


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl