Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

2015-10-23 wręczenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin nagród stypendialnych

  1. W kategorii szkół podstawowych jednorazowe stypendium otrzymują następujący uczniowie:

Lp.

imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1

Natalia Żujewska

ZS Nr 1 w  Żurominie

2

Aleksandra Pudlak

ZS Nr 2 w Żurominie

3

Kacper Kowalski

ZS Nr 1 w  Żurominie

4

Jakub Słowikowski

ZS Nr 2 w  Żurominie

5

Julia Sobiech

ZS Nr 1 w  Żurominie

6

Anna Kąpińska

ZS Nr 1 w  Żurominie

7

Szymon Liszewski

ZS Nr 2 w  Żurominie

8

Natalia Marzec

ZS Nr 2 w  Żurominie

9

Ewa Ejnik

SSP w Chamsku

10

Magdalena Kujawa

ZS Nr 2 w  Żurominie

11

Julian Zakrzewski

ZS Nr 1 w  Żurominie

12

Dominik Czarnomski

ZS Nr 2 w  Żurominie

13

Natalia Figurska

SSP w Chamsku

14

Agnieszka Gesek

ZS Nr 1 w  Żurominie

15

Alicja Dramińska

ZS Nr 1 w  Żurominie

16

Łukasz Kluskiewicz

ZS Nr 2 w  Żurominie

17

Aleksandra Piotrowska

ZS Nr 1 w  Żurominie

18

Artur Karczewski

ZS Nr 1 w  Żurominie

19

Alicja Lipska

ZS Nr 2 w  Żurominie

20

Zuzanna Ambroziewicz

ZS Nr 2 w  Żurominie

21

Paulina Bednarczyk

ZS Nr 1 w  Żurominie

22

Agata Piórkowska

ZS Nr 2 w  Żurominie

23

Rafał Spychalski

ZS Nr 1 w  Żurominie

24

Zuzanna Szczepankowska

ZS Nr 1 w  Żurominie

25

Bartosz Józefowicz

ZS Nr 1 w  Żurominie

     26

Kacper Bodenszac

ZS Nr 1 w  Żurominie

     27

Magdalena Paluszewska

ZS Nr 2 w  Żurominie

     28

Natalia Banach

ZS Nr 2 w  Żurominie

 

  1. W kategorii szkół gimnazjalnych jednorazowe stypendium otrzymują następujący uczniowie:

 

Lp.

imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1

Kamil    Paluszewski

Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

2

Wiktoria Lewandowska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

3

Maria Filipska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

4

Katarzyna Czachorowska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

5

Natalia Rakoczy

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

6

Maciej Lejman

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

7

Weronika Śliwińska

Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

8

Kamila Jaworska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

9

Maja Jabłońska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

10

Zuzanna Jabłońska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

11

Kamila Woźniak

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

12

Aleksandra Kąpińska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

13

Klaudia Kwiatkowska

Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

 

 


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl