Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Spotkanie Żuromińskiej Rady Gospodarczej-INNOWACJE

W dniu 16 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie odbyło się spotkanie przedstawicieli Żuromińskiej Rady Gospodarczej. Główny temat spotkania to INNOWACJE. Pan Paweł Pyrzyński Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im.Johna Deweya przedstawił informacje na temat pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorców. Członkowie Żuromińskiej   Rady Gospodarczej zapoznali się z wyłożonym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Żuromin.


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl