Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ferie 2017 w Żuromińskim Centrum Kultury trwają.

Kolejny dzień ferii. W Żuromińskim Centrum Kultury każdego dnia ferii dzieci spędzają czas na zabawie.

https://goo.gl/photos/knFv5N17nb4AVjjaA


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl