Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Oświadczenia majątkowe w 2016 roku - Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

WZORY

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W, Z-CY,SEK.SKARB..docx - WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta
 • pdf OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE W, Z-CY,SEK.SKARB..pdf - WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

 • pdf Budzińska Marianna - Budzińska z d. Gawryś Marianna Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 07-03-2016
 • pdf Czaplińska Teresa - Czaplińska zd. Snowacka Teresa - zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 29-04-2016
 • pdf Fijałkowska Bożena - Fijałkowska - Karpińska Bożena, Małgorzata - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 14-04-2016
 • pdf Wnuk Ewa - Wnuk z d. Przystup Ewa - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 25-04-2016

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

 • pdf Antoszewska Sylwia - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie. Złożyła 29-04-2016
 • pdf Budzich Piotr - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie. Złożył 11-04-2016
 • pdf Dużyńska Zenona - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie. Złożył 29-04-2016
 • pdf Dużyńska Zenona - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie - Oświadczenie złożone na koniec pełnienia kadencji Dyrektora Przedszkola Samorządowego
 • pdf Janina Gorczyczewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym. Złożyła 29-04-2016
 • pdf Janusz Marek - Członek Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 12-04-2016
 • pdf Kosiński Piotr - Prezes Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 29-04-2016
 • pdf Lewandowski Roman - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie. Złożył 28-04-2016
 • pdf Ogrodowczyk Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie. Złożył 29-04-2016
 • pdf Orłowska Małgorzata - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie. Złożyła 06-04-2016
 • pdf Słomczewska Beata - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach. Złożyła 29-04-2016
 • pdf Wesołowska Katarzyna - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 28-04-2016
 • pdf Wiśniewski Andrzej - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie. Złożył 28-04-2016
 • pdf Piotr Wlizło - Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury. Złożył 29-04-2016
 • pdf Piotr Wlizło zak - Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury. Oświadczenie złożone na dzień zakończenia kadencji tj. 11.07.2016r.
 • pdf Joanna Rakoczy - Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Złożyła 26-04-2016
 • pdf Wiolleta Ewa Malinowska-Borowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie. Złożyła 01-09-2016
 • pdf Kąpińska Marzena - Kąpińska Marzena - Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie. Złożyła 14-10-2016

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żurominie według stanu na dzień 31.12.2015r. składane do dnia 30.04.2016r.