Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Żuromin - Strona Internetowa Urzędu - Oświadczenia majątkowe w 2015 roku

WZORY

  • msword WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO.doc - WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

  • pdf Budzińska Marianna 02-03-2015.pdf - Budzińska z d. Gawryś Marianna Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ)
  • pdf Czaplińska Teresa 28-04-2015.pdf - Czaplińska zd. Snowacka Teresa - zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR)
  • pdf Fijałkowska Bożena 14-04-2015.pdf - Fijałkowska - Karpińska Bożena, Małgorzata - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS)
  • pdf Wnuk Ewa 24-04-2015.pdf - Wnuk z d. Przystup Ewa - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP)

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

Oświadczenia majątkowe składane na początku roku 2015

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz    

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy    

Radni Rady Miejskiej