Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Wycieczka do Kancelarii Radcy Prawnego

Drukuj
1 2 3

W dniu 6 i 8 czerwca 2019 roku dla dzieci ze żłobka odbyło się spotkanie z radcą prawnym Magdaleną Sawicką i radcą prawnym Remigiuszem Sawickim. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach. Opowiedziano o zawodach prawniczych. Dzieci poznały różne przedmioty, którymi musi posługiwać się prawnik w swojej pracy. Nasi podopieczni mieli okazję zapoznać się z głównymi akcesoriami prawnika: kodeksami, ustawami, teczką, pieczątkami, dokumentami. Zaprezentowano togę radcy prawnego – co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl