Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Sprzątanie świata

Jak co roku jesienią nasza szkoła bierze udział w akcji Sprzątanie Świata. Młodsze klasy sprzątają teren wokół szkoły i w jej pobliżu, a klasy 7 i 8 sprzątają pobocza drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką.


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl