Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Rekonstrukcja - Pokaz grupy historycznej

Już któryś raz nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć umundurowanie i uzbrojenie żołnierskie - tym razem dotyczył roku 1939. Uczniowie usłyszeli opowieść o czasach okresu II Wojny Światowej, zobaczyli w pełni umundurowanego żołnierza oraz poznali różne rodzaje broni. Mieli okazję przymierzyć mundur i maski p. gazowe oraz dotknąć każdego karabinu i granatów (atrap oczywiście). Została też przeprowadzona musztra wojskowa. To była kolejna ciekawa lekcja historii.

Anna Żulewska


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl