Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Ogłoszenie w sprawie wymiany urządzeń grzewczych dofinansowanie Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza "Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej"

Drukuj
1 2 3

OGŁOSZENIE

 

W związku z ogłoszonym Poddziałaniem 4.3.1. dotyczącym poprawy jakości powietrza „Ograniczanie Zanieczyszczeń Powietrza i Rozwój Mobilności Miejskiej” Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin informuje, iż deklaracje uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie do dnia 6 kwietnia 2018r, natomiast charakterystyki energetyczne budynku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2018r.

Deklaracje są do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin oraz na stronie internetowej urzędu www.zuromin.ibip.net.pl

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat

Załączniki do pobrania


obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i rozwoju decyzji