Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Konkurs rodzinny pt:"Kartka Wielkanocna"

Drukuj
1 2 3

18 kwietnia 2019 roku w Miejsko- Gminnym Żłobku w Żurominie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu rodzinnego pt. „ Kartka Wielkanocna”. Głównymi celami było: rozwijanie zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi , rozbudzanie poczucia estetyki oraz wspólne spędzanie czasu w gronie rodzinnym. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z tematem konkursu w dowolnym formacie oraz techniką dowolną.Do konkursu przystąpiło siedmioro podopiecznych ze swoimi rodzicami. Następnie dzieci i rodzice głosowali na konkretne numery prac, nie wiedząc jaki „mały artysta” kryje się pod daną pracą.


W wyniku głosowania:

I miejsce zdobył : Gabriel z grupy  „Pszczółki”
II miejsce zdobył: Bartosz z grupy  „Biedronki”
III miejsce zdobył: Antoni z grupy  „Żabki” 

Pozostałe cztery Kartki Wielkanocne zostały wyróżnione:

Matylda z grupy „Biedronki”, Karolina grupa „Żabki”, Zuzanna z grupy „Pszczółki”, Wojciech z grupy „Pszczółki”

Wygrane kartki wielkanocne wraz z życzeniami zostały wręczone na ręce Pani Burmistrz Anecie Goliat, Panu Burmistrzowi Michałowi Bodenszac, Kierownik Oświaty Pani Bożenie Fijałkowskiej oraz Pani Dyrektor Joannie Rakoczy z  Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  i dziękujemy za zaangażowanie  i udział w Konkursie Rodzinnym.

 


POLITYKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ LUB KORUPCJI

Zgłoszenie anonimowe np.: przez pracownika lub osobę trzecią

Osoba, która posiada informację dotyczącą nadużycia finansowego i/lub korupcji, a

jednocześnie chce pozostać anonimowa zgłasza powyższe do Instytucji Zarządzającej lub bezpośrednio do organów ścigania.

Zgłoszenia można dokonać również poprzez zewnętrzny punkt kontaktowy w ramach

na stronie  Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl lub pod adresem e-mailowym: naduzycia.POIS@mr.gov.pl