Żuromin - Strona Internetowa Urzędu

Informacja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Drukuj
1 2 3

INFORMACJA

Gmina i Miasto Żuromin informuje, że od 1 stycznia 2016 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

1) GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA 3:

W mieście (opłata od osoby):

- 11 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Na wsi:

- 8 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 6 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

2) GDY LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM JEST WIĘKSZA NIŻ 3:

W mieście (opłata od gospodarstwa):

- 44 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 34 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Na wsi:

- 32 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób nieselektywny

- 24 zł - gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Aneta Goliat